Offerte

Skids

Een skid is een volledig functioneel compact systeem, dat talrijke instrumenten, randapparatuur en andere op een vast frame gefixeerde onderdelen bevat. Het gebruik van zo’n installatie vereenvoudigt en verkort aanzienlijk de uitvoering van veel technologische processen.

Moderne skids

Aangenomen wordt dat een skid een volledige modulaire installatie is, met parameters tot 5-6 m lengte of 10 T gewicht. Het vormt een uitgebreid geprefabriceerd systeem, inclusief pijpleidingen, tanks, elektrische apparatuur en andere instrumentele onderdelen. Alle installatieonderdelen worden vastgezet op een speciaal frame en met elkaar verbonden. Een kant-en-klare skid wordt gelast, gemonteerd en geverfd en daarna getest en nauwkeurig gecontroleerd. Na levering op de bestemming moet het kant-en-klare systeem alleen aangekoppeld worden. De bij de fabricatie van de skid gebruikte materialen zijn afhankelijk van zijn toekomstige industriële toepassingen, alsook van de individuele kenmerken van het ontwerp.

Voordelen van skids

Skids vormen een uitstekend alternatief voor traditionele constructies, waarin specifieke onderdelen van het systeem apart geleverd en geïnstalleerd worden. Een modulair systeem is even nuttig, terwijl het tezelfdertijd een vlotte modernisatie mogelijk maakt. Skids worden zo ontworpen dat de hele constructie een volledig instrumentarium bevat en de gemakkelijke uitvoering van de bedoelde processen mogelijk maakt. Die eenheden zijn volledig zelfstandig en kunnen daardoor gemakkelijk getransporteerd worden. Hun aparte onderdelen nemen minder oppervlakte in dan de gewone constructies. Een bijkomend voordeel blijft de gecontroleerde montage, omdat die geen invloed heeft op andere uitgevoerde operaties.

Modulaire installaties

We zijn in staat ongewone installaties uit te voeren op basis van eigen documentatie of die van de klant. De aangeboden modulaire systemen worden in veel sectoren gebruikt, bv. in de voedings-, chemische, farmaceutische, en autosector en in de algemene industrie. Onze skids vallen op door hun hoge norm wat betreft de uitgevoerde laskoppelingen, de kwaliteit van de gebruikte materialen en de precisie van de uitgevoerde montage.

Menu